Artykuły

Ilość
Sortuj według

A Kraków to… miasto festiwali

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 1–11
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.002.6498

Kraków miastem literatury UNESCO – międzynarodowy program promocji jako element strategii budowania marki miasta

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 13–23
Data publikacji online: 24 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.003.6499

A Kraków to… miasto organizacji i ruchów obywatelskich

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 25–37
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.004.6500

Współpraca gminy miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych funkcjonujących na jej terenie – wybrane aspekty

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 39–49
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.005.6501

Problematyka tożsamości metropolitalnej w zarządzaniu terytorialnym metropolią Kraków

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 51–64
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.006.6502

Rozwój zrównoważony Krakowa na tle innych miast Polski

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 65–80
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.007.6503

Wyzwania w zarządzaniu rozwojem miasta na przykładzie dzielnicy Nowa Huta

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 81–90
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.008.6504

A Kraków to… miasto innowacji. Gospodarka kreatywna jako czynnik rozwoju miast na przykładzie Krakowa – adaptacja koncepcji „3T” Richarda Floridy

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 91–102
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.009.6505

Kraków – miejscem turystyki biznesowej

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 103–117
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.010.6506