Kraków miastem literatury UNESCO – międzynarodowy program promocji jako element strategii budowania marki miasta

Katarzyna Świerczek

Abstrakt

Cracow City of Literature by UNESCO – International Promotion Program as Part of Strategy to Build the Brand of the City

This paper reports the main assumptions and the participation of Cracow in the UNESCO Creative Cities. It’s aim was therefore to show how participation in this type of project can affect the realization of the marketing strategy of the city in relation to the concept of territorial marketing.

Słowa kluczowe: Creative City, UNESCO, literature, territorial marketing, Cracow
References

Biblioteka Kraków. Kierunki rozwoju jednolitej sieci miejskich bibliotek w Krakowie – projekt badawczo-konsultacyjny MIK, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2016/08/08/biblioteka-krakow-kierunki-rozwoju-jednolitej-sieci-miejskich-bibliotek-w-krakowie-projekt-badawczo-konsultacyjny-mik/ [dostęp: 12.12.2016].

Creative Cities Network UNESCO, http://en.unesco.org/creative-cities/creative-cities-map] [dostep: 19.01.2016].

Festiwal Conrada – Idea, http://conradfestival.pl/p/10,idea1 [dostęp: 12.12.2016].

Festiwal Miłosza – O festiwalu, http://miloszfestival.pl/informacje/o-festiwalu/ [dostęp: 14.12.2016].

Girard V. (1997), Marketing terytorialny i planowanie strategiczne [w:] T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwanie dla miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Kobylińska U. (2011), Współczesne wyzwania dla miejskich samorządów w zakresie kreowania wizerunku, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 75 (663).

Krakow City of Literature (2013), Urząd Miasta Krakowa – Wydział Kultury i Promocji Miasta, Kraków.

Kraków Miastem Literatury UNESCO, Fundacja Kraków Miasto Literatury, http://miastoliteratury.pl/miasto-literatury/przemysly-kreatywne/ [dostęp: 23.02.2016].

Łoś A., Kolejna znana księgarnia znika z mapy Krakowa – rozmowa z Szymonem Kloską, http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/kolejna-znana-ksiegarnia-znika-z-mapy-krakowa/ [dostęp: 17.01.2015].

Raport o stanie miasta 2015 (2015), Urząd Miasta Krakowa – Wydział Rozwoju Miasta, file:///C:/Users/pc/Desktop/166047_0.pdf [dostęp: 12.12.2016].

Rogowska M. (2013), Koncepcja kreatywnego miasta w teorii i praktyce, file:///C:/Users/pc/Desktop/Rogowska_Koncepcja_kreatywnego_miasta_w_teorii.pdf [dostęp: 29.02.2017].

Szromnik A. (2011), Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.),Kreowanie wizerunku miasta, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Uchwała Nr XXII/365/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D17940%26typ%3Du [dostęp: 29.02.2017].

Uchwała Nr LXXXVIII/1319/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie opracowania programu Kraków Miasto Literatury, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D19930%26typ%3Du&metka=1 [dostęp: 29.02.2017].

Uchwała Nr XXXVII/632/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu Kraków – Miasto Literatury UNESCO, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21281%26typ%3Du [dostęp: 29.02. 2017].

Zgłoszenia do sieci miast kreatywnych UNESCO, Polski Komitet ds. UNESCO, http://www.unesco.pl/neste/2/article/1/zgloszenia-do-sieci-miast-kreatywnych-unesco/ [dostęp: 19.01.2016].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.