Artykuły

Ilość
Sortuj według

Orientacja strategiczna na otwarte innowacje jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 249–262
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.020.7235

Przesłanki aktualizacji i bariery implementacji strategii w miastach na prawach powiatu w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 263-276
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.021.7236

Działalność projektowa a strategiczne cele rozwoju miasta, na przykładzie Łucka na Ukrainie

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 277-289
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.022.7237

Projections of Financial Implications of Planning Decisions: An Example of The Cracow Development Strategy Project for 2030

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 291-303
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.023.7238

Strategic Policy Intelligence Tools w kontekście regionalnego zarządzania rozwojem przestrzennym

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 305-316
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.024.7239

The Assumptions of Proinnovative Industrial Policy in Poland and China

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 317-328
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.025.7240

Funkcjonalność witryn internetowych miast i gmin w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem. Analiza wybranych elementów (na podstawie samorządów z województwa świętokrzyskiego)

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 329-343
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.026.7241

Innowacyjne zasady w strategicznym planowaniu rozwoju centrów usługowych w instytucjach publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 345-358
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.027.7242

Human Capital Foresight in Public Organizations Strategic Planning in Ukraine and Poland

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 359-368
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.028.7243

Zarządzanie ryzykiem – ustawowy obowiązek czy mechanizm zwiększający skuteczność zarządzania publiczną szkołą wyższą?

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 369-390
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.029.7244

Odpowiedzialność społeczna jako strategia przywództwa przedsiębiorstwa na rynku

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 391-401
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.030.7245