Projections of Financial Implications of Planning Decisions: An Example of The Cracow Development Strategy Project for 2030

Tadeusz Kudłacz,

Piotr Lityński

Abstrakt

Estimating the financial implications of territorial development plans is a complex task. That complexity is a derivative of: detailed planning decisions, planning a time horizon, and the multidimensional category of territorial development. Referring to the above operationalization of methods of projections, the rapidly increasing difficulties in the conceptualization of analytical methods is visible as well as the availability of the necessary informative material. For these reasons, the development strategies of many units have no estimates giving answers to basic ques­tions of: how much the implementation of a strategy will cost? what financial potential of sources is, what can make it possible to involve the strategy implementation? These are the issues and questions targeted in the article. The empirical exemplification of the results is the project, currently being updated – The Cracow Development Strategy 2030. The article consists of three chapters and conclusions. These chapters substantively develop: (–) the issue of the financial implications of planning decisions, (–) a proposal for a methodology for estimating financial resources for the strategy implementation and estimating the financial potential of its implementation, (–) realization of the proposed methodology for the project of SRK 2030. Among the results of the research it can be pointed out, that the expenditures for the implementation of CDS will reach 11 billion PLN, while the financial potential fluctuates around 16 billion PLN.
 

Słowa kluczowe: strategia rozwoju, wydatki, szacowanie, źródła finansowania
References

Hołuj A., Hołuj D. (2010), Programowanie rozwoju miasta Krakowa na przykładzie wybranych dokumentów strategicznych i operacyjnych, Zeszyty Naukowe, 821, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, p. 61–77.

Markowska M., Sobczak E. (2006), Przegląd wybranych metod oceny rozwoju regionalnego [w:] D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (2016), Urząd Miasta Krakowa – version of May 2016.

Wytyczne dotyczącym założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (2015), Ministerstwo Finansów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2016–2052 (WPF) (2016), Urząd Miasta Krakowa.

Zestawienie programów wieloletnich Ustawa Budżetowej na rok 2016 (2016), Ministerstwo Finansów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (2016), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.