The Assumptions of Proinnovative Industrial Policy in Poland and China

Piotr Feczko

Abstrakt

The author presents issues of proinnovative industrial policy in Poland and China. He de­scribes the reasons for this policy in current conditions of the economies of the aforementioned countries. The author analyses certain former circumstances regarding the systems of the states and national economies in Poland and China. He presents the valid contents of proinnovative industrial policy in the aforementioned states. The author recognises strict connections between important challenges ahead of both countries and contents of their proinnovative industrial policies.
 

Słowa kluczowe: polityka innowacyjna, polityka przemysłowa, Polska, Chiny
References

Aghion P., Howitt P. (2015), The Economics of Growth, PHI Learning, Delhi.

Behrendt P. (2015), Chińczycy grają w go, 3S MEDIA, Warszawa.

Bianchi P., Labory S. (eds.). (2006), International Handbook on Industrial Policy, Elgar, Cheltenham.

Brzozowska E., Mikusińska A. (eds.) (2016), O sztuce rządzenia według Mozi, Mengzi, Xunzi, Han Feizi, Dialog, Warszawa.

Cabestan J. (2013), Polityka zagraniczna Chin, Dialog, Warszawa.

Cieślik E. (2015), Rozwój gospodarczy Chin od roku 1978 do kryzysu globalnego, Key Text, Warszawa.

Council of Ministers (2015), National Reform Programme “Europe 2020”, Warszawa.

Dziak W. et al. (eds.) (2012), Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju, Polska Akademia Nauk, Warszawa.

European Commission (2010), Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, Brussels.

European Commission (2015), Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission, Brussels.

European Commission (2016), Commission Staff Working Document: Country Report Poland 2016, European Commission, Brussels.

Fagerberg J. et al. (eds.) (2006), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.

Feczko P. (2015), Uwarunkowania stosunku społeczeństwa i jednostki w Chinach a public gov­ernance, „Przegląd Prawa Publicznego”, 7–8.

Fu X. (2015), China’s Path to Innovation, Cambridge University Press, Cambridge.

Geodecki T., Mamica Ł. (eds.) (2014), Polityka innowacyjna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Giles L. (ed.) (1910), Sun Tzu on the Art of War, E-Asia University of Oregon Libraries.

Góralczyk B. (2010), Chiński feniks. Paradoksy wschodzące mocarstwa, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa.

Gradziak A. (2013), Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki, Semper, Warszawa.

Greenhalgh C., Rogers M. (2010), Innovation, Intellectual Property and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton.

Hausner J. (ed.) (2013), Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.

Jinping X. (2014), The Governance of China, Foreign Language Press, Beijing.

Jullien F. (2006), Drogą okrężną i wprost do celu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kirchberger S. (2015), Assessing China’s Naval Power, Springer, Berlin.

Klarecki R. (2014), Polityka Stolicy Apostolskiej wobec Chin, Mado, Toruń.

Kozarowicz H., Skowrońska A. (2005), Polityka przemysłowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Li-Hua R. (2014), Competitiveness of Chinese Firms: West meets East, Palgrave Macmillan, New York.

Mazzucato M. (2014), Entrepreneurial State, Anthem Press, London.

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Informacja prasowa z 16 lutego 2016 r. (2016), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju (2016), Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prezentacja,
Ministerstwo Rozwoju
, Warszawa.

Ministry of Foreign Affairs (2014), Poland’s 10 years in the European Union, Ministry of Foreign Affairs, Warsaw.

OECD (2015), OECD Economic Survey: China, OECD Publishing, Paris.

OECD (2016), OECD Economic Surveys: Poland, OECD Publishing, Paris.

Piketty T. (2014), Capital in the Twenty-First Century,Harvard University Press, London.

Schwartz B. (2009), Starożytna myśl chińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków).

Vonortas N.S. et al. (eds.) (2015), Innovation Policy: A Practical Introduction, Springer, New York.

World Bank (2016a), Growing Challenges. East Asia and Pacific Economic Update (April),World Bank, Washington.

World Bank (2016b), Performance and Learning Review of the Country Partnership Strategy for the People’s Republic of China for the Period FY13-FY16,World Bank, Washington.

World Bank (2016c), World Bank – Poland Partnership Program Snapshot. April 2016, World Bank, Washington.

Wuwei L. (2011), How Creativity is Changing China, Bloomsbury Academic, New York.

Yülek M. (2015), Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy, Springer, Istanbul.

Zhang Q. (2015),An Introduction to Chinese History and Culture, Springer, Berlin.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.