Innowacyjne zasady w strategicznym planowaniu rozwoju centrów usługowych w instytucjach publicznych

Maksym Sitnicki

Abstrakt

Innovative Principles in Strategic Planning for Service Centers Development in Public Institutions

The article discusses how to turn the bureaucratic offices of public institutions in the comfortable service centers, that will be able quickly, efficiently and competently to provide administrative services to citizens. It is proved that the strategy development for service centers providing administrative services to citizens in the public institutions should be based on the basis of continuous monitoring of citizens’ requests, learning difficulties, which arise at the stage of management and administration of individual services, and building a clear strategic plan for the prioritization of certain services. There should be some opportunities to motivate managers that provide direct administrative services. We propose the mechanism of strategic planning for service centers in state institutions that is based on innovation, and provides abilities to implement innovative procedure for public servicing to enhance the quality of administrative services and the level of customer satisfaction. It is found that such client oriented approach possible to achieve by reducing the time phases for administrative services, by optimization of the number of institutions that coordinate the implementation of administrative services, by motivating the high competence of perpetrators, and by the optimization of services documentary turnover.
 

Słowa kluczowe: planowanie strategiczne, centra usługowe w instytucjach publicznych, mechanizm strategicznego planowania rozwoju centrów usługowych, innowacyjna procedura obsługi administracyjnej obywateli, procedury zarządzania usługami administra­cyjnymi
References

Ashton K. (2009), That ‘Internet of Things’ Thing: In the real world, things matter more than ideas, “RFID Journal”.

Barczyk Z., Biniecki J., Szczupak B. (2002), Przedsiębiorczość gminna a rozwój lokalny: nowa faza przemian w samorządach lokalnych, t. I, Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości, Oficyna Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Chorzów.

Barczyk Z., Biniecki J., Ochojski A., Szczupak B. (2001), Przedsiębiorczość, samorządność, rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.

Denhardt J.V., Denhardt R.B. (2007), The new public service: Serving, not steering, Routledge, New York–London.

Document service „DONE!” (2016), http://gotovo.net.ua/ [dostęp: 12.11.2016].

КолпаковВ.К., КузьменкоО.В., ПастухІ.Д., СущенкоВ.Д. (2012), Курсадміністра­тивногоправаУкраїни: підручник, ЮрінкомІнтер, Київ.

КоліушкоІ.Б. (2012), Виконавчавладатапроблемиадміністративноїреформив Україні: Моногр, Київ.

Kożuch B., Kożuch A. (2013), Przedsiębiorczość w zarządzaniu samorządowym, „Zarządzanie Publiczne”, 2(22), s. 137–147, doi:10.4467/20843968ZP.13.012.1186.

Lazard M. (2002), Michel de Montaigne, biographie, Fayard, Paris.

Mazur D. (2015), Współpraca sektora nauki, biznesu i administracji publicznej jako główne wyzwanie współczesnej polityki rozwoju miasta na przykładzie Krakowa, „Zarządzanie Publiczne”, 1(29), s. 1–10, doi: 10.4467/20843968ZP.15.001.3431.

Osborne D., Gaebler T. (1992), Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector, Addison-Wesley, Reading.

Oslavskyy N. (2009), Executive Power in Ukraine: Organizational and Legal Principles.
Teach. Manual
, Knowledge.

Public Service Hall at Georgia (2016), http://psh.gov.ge/ [dostęp: 12.11.2016].

The main service center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine(2016), http://hsc.gov.ua/ [dostęp: 12.11.2016].