Artykuły

Ilość
Sortuj według

Spójność planowania strategicznego oraz planowania przestrzennego jako warunek sprawnego zarządzania rozwojem miasta

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 403–413
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.031.8015

Zmiany funkcjonalno-przestrzenne a działania miasta Krakowa wobec terenów zielonych

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 415–425
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.032.8016

Zarządzanie zasobami naturalnymi w zrównoważonym rozwoju wsi na przykładzie starostwa na Litwie

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 427–442
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.033.8017

Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 443–461
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.034.8018

Social Participation in Rural Areas Based on the Example of Local Action Groups in Małopolskie Voivodeship

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 463–475
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.035.8019

Future Entrepreneurs’ Expectations Based on the Example of Wroclaw University of Science and Technology Students

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 477–495
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.036.8020

Rola rady rodziców w skutecznym zarządzaniu szkołą publiczną

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 495–509
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.037.8021

Znaczenie instrumentów rachunkowości wspomagających zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 511–524
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.038.8022

Postępowania jedoofertowe jako wskaźnik ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 525–550
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.039.8023

Status osób ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy w Republice Słowackiej i jego ewolucja z perspektywy przepisów ustawy z dnia 16 października 2014 roku

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 551–566
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.040.8024

Recenzje

Jan Fazlagić,Poradnik innowacyjnego samorządowca. Inspiracje, narzędzia, dobre praktyki, Poltext, Warszawa 2017

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 567–571
Data publikacji online: 22 marca 2018