Artykuły

Ilość
Sortuj według

O wymierającej sztuce dialogu w edukacji

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 1–10
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.001.8230

O zagospodarowywaniu wyobraźni:  inspiracje dla zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 11–23
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.002.8231

Ewaluacja w polskich szkołach – od przymusu do dialogu

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 25–38
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.003.8232

Droga od konkluzywnych ewaluacji w sektorze publicznym do dialogicznych ewaluacji w polskich instytucjach oświatowych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 39–57
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.004.8233

Paradygmaty pedagogiki w oficjalnym dyskursie pedagogicznym jako narzędziu polityki edukacyjnej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 59–74
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.005.8234

Socjalizacja profesjonalna nauczycieli na starcie kariery zawodowej – druga  strona medalu

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 75–89
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.006.8235

Zarządzanie w oświacie a kompetencje psychologiczne dyrektorów

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 91–104
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.007.8236

Specyfika przywództwa edukacyjnego – kierowanie gronem pedagogicznym

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 105–115
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.008.8237

Jak mobilni nauczyciele zmieniają edukację? Obraz polskiej szkoły w kontekście wyników badania wpływu zagranicznych szkoleń kadry na polskie placówki edukacyjne

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 117–131
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.009.8238

Zapotrzebowanie na wsparcie samorządów szkolnych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 131–146
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.010.8239

Szanse i zagrożenia zarządzania różnorodnością w świetle migracji

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 147–157
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.011.8240