Zapotrzebowanie na wsparcie samorządów szkolnych

Wiesław Poleszak

Abstrakt
The paper is focused on the problems of student governments. A student government is a place where students learn the mains principles of democracy. The task of a school is to identify natural leaders and help them develop their competences. A school should prepare good leaders who could work at social and public areas. The result of this process depends on how teachers are prepared to work with students. In this paper we aim to identify advantages and disadvantages of student governments. The study was made at secondary schools in the north-western Poland. In total, 464 students and 41 teachers were studied. The results suggest how to support student governments. The study indicates that both students and teachers have limited knowledge about the mains principles and tasks of student governments. The respondents differ in their perception of advantages and disadvantages of student governments.
Słowa kluczowe: student government, demand for support, prevention
References

Gaś Z. (2013), Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego. Materiały edukacyjne dla uczestników projektu: „Samorządność szkolna inaczej – Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego”,Ośrodek Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacja„Masz Szansę”, Lublin.

Goriszowski W. (2010), Samorządność szkolna drogą do demokracji w ujęciu historycznym, „Nauczyciel i Szkoła” 1–2(46–47), 83–92.

Kamiński A. (1985),Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza, PZWS, Warszawa.

Kuzitowicz W. (2017), Idea a praktyka uczniowskiej samorządności w polskich szkołach,
http://obserwatoriumedukacji.pl/idea-a-praktyka-uczniowskiej-samorzadnosci-2/ [dostęp:
13.06.2017].

Radziewicz J., Miros M. (1988), O samorządności uczniów w procesie wychowania szkolnego, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Samorządność uczniowska w warszawskich szkołach. Raport z badania jakościowego przygotowany dla M. St. Warszawy (2009), Grupa IQS, Warszawa.

Stolarska A. (2005), Samorząd uczniowski nie może być fikcją, „Edukacja i Dialog”, 2, 68–72.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [UoSO], Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425.

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.