Rola przywódcy w pionierskim projekcie crowdfundingowym. Studium przypadku filmu Wszystko

Jowita Tenderowicz,

Karolina Wiecheć

Abstrakt
The role of the leader in the pioneering crowdfunding system: Case study of movie Everything
 
The subject of the research is an attempt to get to know and describe the role of a leader in the pioneering crowdfunding project Everything – the first Polish film financed by Internet users. The methods used are: case study, anthropological interview, analysis of texts and audiovisual material, non-participant observation.
Słowa kluczowe: crowdfunding, crowdsourcing, movie, leader, culture
References

5 zasad skutecznego crowdfundingu (2014), Forbes, https://www.forbes.pl/pierwszy-milion/5-zasad-skutecznego-crowdfundingu/3temzyj [dostęp: 15.10.2017].

Armstrong M. (1997), Jak być lepszym menedżerem, [tłum. P.M. Zwoliński, P. Turnau], Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Brożek B. (2014), Granice interpretacji, Copernicus Center Press, Kraków.

Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wszystko – pierwszy polski film finansowany przez internautów (2012), YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=FRL16wvIoMs [dostęp: 15.10.2017].

Wyrzykowski A. (2011), Crowdsourcing, jako metoda zdobywania środków na realizację filmów, materiał audiowizualny należący do Filmteractive, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=mbgBpGhZsAM [dostęp