Zastosowanie crowdfundingu w szkolnictwie wyższym

Marta Tutko

Abstrakt

The use of crowdfunding in higher education

 
The paper presents crowdfunding platforms dedicated to higher education institutions. Examples of projects submitted by academics are presented. The areas of application of crowdfunding in higher education are described.
Słowa kluczowe: crowdfunding, higher education
References

Awdziej M., Krzyżanowska M., Tkaczyk J. (2016), Motywowanie do współtworzenia wartości – rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej „Polakpotrafi.pl”, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 45.

Crowdfunding Industry Statistics 2015 2016, Massolution Crowdfunding Industry 2015 Report, http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/ [dostęp: 9.11.2017].

Czakon W. (2015), Rygor metodologiczny [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Czernek K. (2015), Wprowadzenie do badań jakościowych [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Dziuba D. (2012), Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania”, 10(3).

Freedman D.M., Nutting M.R. (2015), Equity Crowdfunding for Investors: A Guide to Risks, Returns, Regulations, Funding Portals, Due Diligence, and Deal Terms, Wiley & Sons, Hoboken (N.J.).

Hemer J. (2011), A Snapshot on Crowdfunding, Working Papers Firms and Region, No. R2/2011, Fraunhofer ISI, Karlsruhe, http://www.legalefiscale.it/wp-content/uploads/2016/09/Studio­Crowdfundig.pdf [dostęp: 7.11.2017].

Kozioł-Nadolna K. (2015), Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 73 (854): Ryzyko, zarządzanie, wartość, 671–683.

Król K. (2013), Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Crowdfunding.pl, Warszawa.

Lenart-Gansiniec R. (2016), Crowd Capital: Conceptualisation Attempt, „International Journal of Contemporary Management”, 15(2).

Lenart-Gansiniec R. (2017), Zaufanie a crowdsourcing w organizacjach publicznych, „Organizacja i Kierowanie”, 2(176).

Méric J., Maque I., Brabet J. (2016), International Perspectives on Crowdfunding: Positive, Normative and Critical Theory, Emerald Group Publishing Limited, Bingley (UK).

Pieniążek J. (2014), Najnowsze trendy i kierunki rozwoju finansowania społecznościowego, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”, 13(3).

Sidman C. (2015), Foreword [w:] D.M. Freedman, M.R. Nutting, Equity Crowdfunding for Investors: A Guide to Risks, Returns, Regulations, Funding Portals, Due Diligence, and Deal Terms, Wiley & Sons, Hoboken (N.J.).

Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Solemon B., Ariffin I., Din M., Anwar R. (2013), A Review of the Uses of Crowdsourcing in Higher Education, „International Journal of Asian Social Science”, 3(9).

Statystyki konkursów 2016(2017), Narodowe Centrum Nauki, https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_statystyki_2016.pdf [dostęp: 16.11.2017].

UKIE Crowd Funding Report: A Proposal to Facilitate Crowd Funding in the UK(2012), The Association for UK Interactive Entertainment, London.

 

[www 1] http://crowdfunding.pl/crowdfunding-faq/ [dostęp: 6.11.2017].

[www 2] https://polakpotrafi.pl/ [dostęp: 6.11.2017].

[www 3] https://docs.google.com/document/d/1PEQrxJuLUu_Dl5uarE98TLoDAaRZOgIKEA
16-nhAa5k/edit# [dostęp: 7.11.2017].

[www 4] https://www.siepomaga.pl/ [dostęp: 6.11.2017].

[www 5] https://wspieram.to/TajemniceEgipskichGrobowcow [dostęp: 6.11.2017].

[www 6] https://polakpotrafi.pl/projekt/ksiazka-pokolenie-erasmusa [dostęp: 6.11.2017].

[www 7] https://polakpotrafi.pl/projekt/praktyka-teoretyczna?utm_source=search [dostęp: 6.11.2017].

[www 8] https://experiment.com/ [dostęp: 6.11.2017].

[www 9] https://experiment.com/projects/how-do-companies-repair-their-reputation-after-scandals?s=discover [dostęp: 6.11.2017].

[www 10] https://www.givecampus.com/schools/MissouriStateUniversity/msu-chorale-inauguration2017 [dostęp: 6.11.2017].

[www 11] https://crowdfund.berkeley.edu/project/805 [dostęp: 6.11.2017].

[www 12] https://uw.useed.net/projects/822/home [dostęp: 6.11.2017].

 

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.