Banki czasu w ekonomii dzielenia się – perspektywa społeczno-ekonomiczna

Beata Jamka

Abstrakt

Time banks in sharing economy – the socio-economic perspective

Among new approaches to economy, sharing economy, being the one that personifies the growing importance of sharing in economy, gains probably the most attention. The aim of the article is to describe time banks as a form of sharing economy materialization perceived as a socio-economic phenomenon. Special attention is given to the time component being the accounting currency of time banks and showing at the same time the redefinition and recalculation of time in individual and societies functioning that is proceeding nowadays. The attempt to intentionally-functional explanation of the research problem is based on critical observation of socio-economical environment changes and the analysis of subject literature.
Słowa kluczowe: sharing economy, time banks/time banking, time, alternative currency
References

Augustyn A. (2004), Powstaje bank czasu, „Gazeta Wyborcza. Wiadomości z Wrocławia”, 26.07, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,2199252.html [dostęp: 6.10.2017].

Barszczewski J.P. (2016), Przymus kreatywności jako źródło cierpień. Życie i praca w obliczu neoliberalnej polityki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.

Bauman Z., Bauman I., Kociatkiewicz J., Kostera M. (2017), Zarządzanie w płynnej nowoczesności, [tłum. A. Rasmus-Zgorzelska], Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.

Belk R. (2014), Sharing Versus Pseudo-Sharing in Web 2.0, „Anthropologist”, 18(1), 7–23; http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-18-0-000-14-Web/Anth-18-1-000-14-Abst-PDF/T-ANTH-18-1-007-14-1106-Belk-Russ/T-ANTH-18-1-007-14-1106-Belk-Russ-Tx[2].pdf [dostęp: 6.10.2017].

Bielski P. (2010), Sieciowe działania obywatelskie [w:] J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce (s. 368–387), Fundacja Sendzimira, Kraków.

Botsman R., Rogers R. (2010), What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, HarpersCollins Publishers, New York.

Cahn E.S. (2004), No More Throw-Away People: The Co-Production Imperative, Essential Books, Washington D.C.

Carr N. (2013), Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, [tłum. K. Rojek], Helion, Gliwice.

Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., Norman W. (2012), Defining Social Innovation. Part 1, Tepsie Project, European Commission, Brussels; http://siresearch.eu/sites/default/files/1.1%20Part%201%20-%20defining%20social%20innovation_0.pdf [dostęp: 6.10.2017].

Dowbor L. (2017), Co to za gra? Nowe podejścia do ekonomii, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/ [dostęp: 6.10.2017].

Galbraith J.K. (2011), Pieniądz. Pochodzenie i losy, [tłum. S. Rączkowski], Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Hobbs G. (2000), What is Social Capital? A Brief Literature Overview, Economic and Social Research Foundation, June, http://www.caledonia.org.uk/papers/hobbs.pdf [dostęp: 6.10.2017].

Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Jamka B. (2017), Razem. Ku zmianie paradygmatu gospodarowania, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.

Kostera M. (2014), Occupy Management! Inspirations and Ideas for Self-Organization and Self-Management, Routledge, Oxford.

Laloux F. (2015), Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, [tłum. M. Konieczniak], Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Lebra T.S. (1984), Japaneese Women: Constraint and Fulfilment, University of Hawai Press, Honolulu.

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W. (1973), Granice wzrostu, tłum. W. Rączkowska, S. Rączkowski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Menges J.I., Bruch H. (2010), The Acceleration Trap, „Harvard Business Review”, 4(88), 80–86.

Nowalska-Kapuścik D. (2017), Banki czasu w „dzielnicach biedy” jako przykład innowacyjnych wzorów konsumowania [w:] D. Nowalska-Kapuścik (red.),Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych, Wydawnictwo Internetowe e-bookowo, https://books.google.pl/ [dostęp: 6.10.2017].

Pais I., Provasi G. (2015), Sharing Economy: A Step Toward the Re-Embeddedness of the Economy?, „Stato e Mercato”, 3(105), 347–378.

Pełka W. (2012), Rola „banków czasu” w rozwoju wspólnot lokalnych, „Polityka Społeczna”, 39(3), 15–19.

PwC (2016), (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, PwC, Warszawa.

Sobiecki G. (2014), Walut światy równoległe, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 4(33), 5–17.

Sokołowski D., Starzyński S., Rok B., Zgiep Ł. (2016), Raport. Ekonomia współpracy w Polsce 2016, Społeczność Ekonomia Współpracy, Warszawa.

Sztaba S. (red.) (2007),Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Sztumski W. (2010), Turboświat, pułapka przyspieszenia i ekologia czasu [w:] K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), Czas w życiu człowieka (s. 23–37), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Yunus M. (2011), Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, tłum. Z. Wiankowska-Ładyka, ConCorda, Warszawa.

Żwawa A. (2008), Ekonomia alternatywna – obecność idei w Polsce, eksperymenty, wnioski, które z nich wynikają, oraz omówienie potencjalnych szans na rozwój tej ekonomii, „Ekonomia Społeczna Teksty”, 2, http://www.es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_2_es_teksty.pdf [dostęp: 6.10.2017].

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.