Zarządzanie Publiczne,2018, Numer 4 (44)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Rok wydania: 2018
Redakcja numeru: Grażyna Prawelska-Skrzypek

Słowa kluczowe: Internet, praca i aktywność zawodowa, telepraca , professional work and activity, telework, organizacja sieciowa, władza, wiedza, wymiana, dzielenie się , network organization, power, knowledge, exchanging, sharing, transaction tax, bank deposit, liquidity, interest, competition, media publiczne, zarządzanie humanistyczne, misja społeczna, interes społeczny, dziennikarska wiarygodność , public media, humanistic management, social vocation, public interest, credibility of journalism, przełożony, podwładny, żołnierze, zaufanie , superior, subordinate, soldiers, trust, etyka, wydajność, pożytek, innowacje, pseudoinnowacje, zarządzanie wartością , ethics, efficiency, utility, innovation, pseudo-innovations, quality management, produktywność naukowa, Polska, Słowacja, Węgry, Web of Science, scientific productivity, Poland, Slovakia, Hungary, szkoły wyższe, dorobek naukowy pracowników, regulacje prawne, Polska Bibliografia Naukowa, repozytorium instytucjonalne , : universities, scientific achievements of research workers, legal regulations, Poland Bibliography Scientific, Institutional Repository, wirtualizacja, zarządzanie wiedzą, ICT, e-praca, e-nauczyciel , virtualization, knowledge management, e-work, e-teachers, nauki o bezpieczeństwie, zarządzanie jakością badań, ewaluacja nauki, integracja badań i edukacji, interdyscyplinarność badań bezpieczeństwa , security studies, management of research quality, evaluation of science, integration of research and education, interdisciplinary character of security research

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Konstytucja dla Nauki a zarządzanie jakością badań naukowych i edukacją w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44), s. 361-371
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.029.9932

Knowledge management and virtualization of work at Higher Universities

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44), s. 373-388
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.030.9933

Wybrane aspekty administrowania ewidencją dorobku naukowego pracowników wyższych uczelni technicznych w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44), s. 389-402
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.031.9934

Aktywność publikacyjna pracowników sektora nauki i badań z Polski, Słowacji i Węgier w latach 2005–2009 i 2010–2014

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44), s. 403-425
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.032.9935

Innowacje a pseudoinnowacje. Niektóre normatywne założenia dystynkcji

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44), s. 427-440
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.033.9936

Humanistyczny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w siłach zbrojnych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44), s. 441-453
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.034.9937

Między misją a komercją. Zarządzanie telewizją publiczną w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44), s. 455-465
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.035.9938

The impact of the financial transaction tax on the liquidity premium of retail customers’ bank deposits

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44), s. 467-479
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.036.9939

Rola władzy w organizacji sieciowej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44), s. 481-493
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.037.9940

Społeczna przestrzeń Internetu jako miejsce pracy zawodowej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 4 (44), s. 495-506
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.038.9941