Od Redakcji

Joanna Kołodziejczyk

Abstrakt

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.