Artykuły

Ilość
Sortuj według

Obligacje jako źródło finansowania działalności banku gospodarstwa krajowego

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 2 (50),
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20843968ZP.20.004.13069

Problemy występujące na polskim rynku zamówień publicznych w opinii zamawiających z województwa opolskiego

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 2 (50),
DOI 10.4467/20843968ZP.20.005.13070

Analiza wybranych uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 2 (50),
DOI 10.4467/20843968ZP.20.006.13071