Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zasada ostrożności a klasyczne reguły decyzyjne

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 3 (51), s. 83–102
DOI 10.4467/20843968ZP.20.007.13395

Legalizacja samowoli budowlanych w polskim systemie prawnym

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 3 (51), s. 103–115
DOI 10.4467/20843968ZP.20.008.13396

Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkiego transportu kolejowego na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 3 (51), s. 117–138
DOI 10.4467/20843968ZP.20.009.13397