Recenzja: Marek Ćwiklicki, Metody zarządzania wartością publiczną

Maja Biernacka

Abstrakt
References

Ćwiklicki M. (2019), Metody zarządzania wartością publiczną, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kaplan R.S., Norton D.P. (1992), The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, „Harvard Business Review”.

Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Moore M.H. (1995), Creating Public Value: Strategic Management in Government, Harvard University Press, Cambridge Mass.

Moore M.H. (2003), The Public Value Scorecard: A Rejoinder and an Alternative to ‘Strategic Performance Measurement and Management in Non-Profit Organizations’ by Robert Kaplan, „Hauser Center for Nonprofit Organizations Working Paper”, 18.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.