Edukacja zdalna oczami studentów kształcących się w Krakowie w dobie pandemii

Dominika Gurbisz

Abstrakt

Pandemia COVID-19 ma negatywny wpływ na dobrostan psychiczny i fizyczny niemal każdego człowieka na kuli ziemskiej. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu pandemii COVID-19 na populację studentów studiujących Krakowie. Została przeprowadzona metaanaliza wpływu epidemii na życie studentów na całym świecie. Omówione zostały następstwa pandemii, począwszy od obligatoryjnych zmian edukacyjnych, nagłych przekształceń na rynku pracy, aż po psychospołeczne konsekwencje nowych okoliczności, które pojawiły się wraz z rozprzestrzenianiem się wirusa. Przedstawiono analizę badań przeprowadzonych na studentach z Krakowa, z których wynika, że przygotowanie profesorów do zajęć online jest w większości niewystarczające. Co ciekawe, wiele osób jest jednak zadowolonych z faktu, że ich kształcenie prowadzone jest w formie zdalnej. W porównaniu z danymi z dostępnych obecnie badań poziom stresu spowodowanego pandemią wraz z upływem czasu obniża się. Jednak pomimo tego, że stan psychiczny osób poprawia się, nadal nie powrócił on do stanu sprzed pandemii.

ABSTRACT

Education through the eyes of students studying in Krakow in the pandemic era

The COVID-19 pandemic has a negative effect on the mental and physical wellbeing of almost every individual on the globe. The purpose of this study was to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic on the population of students studying in Krakow, Poland. This paper presents a meta-analysis of the impact of the epidemic on the lives of students around the world. The aftermath of the pandemic is discussed ranging from obligatory educational changes, sudden  transformations in the job market, to the psychosocial consequences of the new circumstances that came with the spread of the virus. An analysis of a study conducted on students from Krakow is presented; it indicates that professors’ preparation for online classes is for the most part unsatisfactory. Interestingly, however, many students are satisfied with the fact that their education is conducted remotely. Compared to the data from currently available studies, the level of pandemic stress is slowly decreasing over time. Although people’s psychological wellbeing is improving, it has not returned to its pre-pandemic state.

Słowa kluczowe: COVID-19, kształcenie zdalne, pandemia, stres, studenci, distance learning, pandemic, stress, students
References

Arslan G., Yıldırım M., Zangeneh M. (2021), Coronavirus anxiety and psychological adjustment in college students: Exploring the role of college belongingness and social media addiction, „International Journal of Mental Health and Addiction”, 0, https://doi.org/10.1007/s11469-020-00460-4z [dostęp: 28.11.2021].

Bandura A. (1977), Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, „Psychological Review”, 84(2), https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191 [dostęp: 28.11.2021].

Długosz P. (2020a), Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, https://ifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/9/2020/04/Krakowscy-studenci-w-sytuacjizagro%C5%BCenia-pandemi%C4%85-koronawirusa.pdf [dostęp: 28.11.2021].

Długosz P. (2020b), Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/7488/Raport%20Studenci%20UP%20II%20etap.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 28.11.2021].

Grodzicki M., Grzymała-Moszczyńska J., Kostera M., Lubacha J., Krzemińska K., Łapniewska Z., Stachurski A., Szafarczyk L., Wójcik G. (2020), W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? Diagnoza i rekomendacje, Uniwersytet Jagielloński, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/265061/ grodzicki_et-al_w_jaki_sposob_pandemia_covid-19_wplynela_na_sytuacje_ekonomiczna_i_psychospoleczna_studentow_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 28.11.2021].

Niezależne Zrzeszenie Studentów (2020), Sytuacja studentów w czasie epidemii koronawirusa, https://nzs.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/NZS_Sytuacja-studentow_w-czasie_epidemii_koronawirusa.pdf [dostęp: 28.11.2021].

Plichta P., Pyżalski J., Walter N., Lewandowska-Walter A., Michałek-Kwiecień J. (2020), Obawy, wyzwania i jasne strony pandemii – analiza tematyczna wypowiedzi studentów z niepełnosprawnościami i problemami zdrowotnymi, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 3.

Soldatowa A. (2020, Maj 31), Zdalne nauczanie w czasie pandemii. Sukces? Porażka? Trudno powiedzieć? UJOT FM - Studenckie. Redakcja UJOT FM, https://ujot.fm/zdalne-nauczanie-w-czasie-pandemii-sukces-porazka-trudno-powiedziec/ [dostęp: 28.11.2021].

Shah S.M.A., Mohammad D., Qureshi M.F H., Abbas M.Z., Aleem S. (2020), Prevalence, psychological responses and associated correlates of depression, anxiety and stress in a global population, during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, „Community Mental Health Journal”, 57(1), https://doi.org/10.1007/s10597-020-00728-y [dostęp: 28.11.2021].

Tang S., Huang S., Zhu J., Huang R., Tang Z., Hu J. (2019), Financial self-efficacy and disposition effect in investors: The mediating role of versatile cognitive style, „Frontiers in Psychology”, 9, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02705 [dostęp: 28.11.2021].

Truschel J. (2020, Wrzesień25), Depression definition and DSM-5 diagnostic criteria, Psycom. Net, https://www.psycom.net/depression-definition-dsm-5-diagnostic-criteria/ [dostęp: 28.11.2021].

WeWork (2021, Luty 3), Wpływ pandemii COVID-19 na doświadczenia studentów, https://www.wework.com/pl-PL/ideas/work-life/the-impact-of-covid-19-on-the-university-student-experience [dostęp: 28.11.2021].

Xiong J., Lipsitz O., Nasri F., Lui L.M.W., Gill H., Phan L., Chen-Li D., Iacobucci, M., Ho R., Majeed A., McIntyre R.S. (2020), Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A systematic review, „Journal of Affective Disorders”, 277, https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.08.001 [dostęp: 28.11.2021].

Yu Z. (2021), A meta-analysis of gender differences in e-learning outcomes, „Research Square”, 1–25, https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-493822/v1 [dostęp: 28.11.2021].