Zarządzanie Publiczne,2021, Numer 3 (55)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Sylwia Wrona, Joanna Trzópek-Paszkiewicz
Rok wydania: 2021
Redakcja zeszytu: Joanna Kołodziejczyk

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Dostęp do edukacji oraz jej przebieg w obliczu pandemii COVID-19

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 3 (55), s. 101-127
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.21.007.16351

Spółka non profit w świetle przedsiębiorczości społecznej

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 3 (55), s. 129-146
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.21.008.16352

Instrumenty programowania wymiaru miejskiego polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021–2027 na przykładzie Polski

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 3 (55), s. 147-167
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.21.009.16514