Zarządzanie Publiczne,First View, Numer 4 (52)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Rok wydania: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w instytucjach kultury

Zarządzanie Publiczne, First View, Numer 4 (52), s. 139–153
DOI 10.4467/20843968ZP.20.011.13702

Marek Ćwiklicki, Metody zarządzania wartością publiczną, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, 178 stron

Zarządzanie Publiczne, First View, Numer 4 (52), s. 155–158
DOI 10.4467/20843968ZP.20.012.13703