Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zarządzanie regionem, regionalizm i region w Federacji Rosyjskiej

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 1–11
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.001.1074

Ewolucja paradygmatu a kształtowanie się koncepcji rynkowo zorientowanego zarządzania rozwojem regionu

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 13–24
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.002.1075

Rynkowe trendy i koncepcje w dziedzinie zarządzania w administracji publicznej jako odpowiedź na potrzeby reform współczesnej administracji publicznej

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 25–41
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.003.1076

Analiza skuteczności zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na tle wyzwań stawianych administracji publicznej

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 43–56
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.004.1077

Wpływ procedur i działań audytowych na sposób zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 57–70
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.005.1078

Aksjologiczne aspekty zarządzania w ewolucji zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 71–78
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.006.1079

Public relations w przestrzeni społecznej

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 79–89
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.007.1080

Wpływ nowych technologii na zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 91–102
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.008.1081

Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru Zabłocie

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 103–113
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.009.1082

Kultura organizacyjna w szkołach różnych krajów

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 115–125
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.010.1083

Wyzwania codziennej pracy dyrektora szkoły

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 127–136
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.011.1084