Kultura organizacyjna w szkołach różnych krajów

Michał Furmanik

Abstrakt

Organizational culture of schools from different countries
The paper contains the analysis of organizational culture of schools and educational institutions. It is based on research carried out during the Erasmus Intensive Programme that took place in Murcia (Spain) in July 2010 among the participants of the course. The author presents relevant theoretical background and literature review on organizational culture issue and then presents method of research, analysis of the data with following conclusions and recommendations.

Słowa kluczowe: organizational culture, educational management, education
References

Dorczak R. (2009), Zarządzanie w edukacji – wyzwania i możliwości, „Zarządzanie Publiczne”, 2(6), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Handy Ch.B. (1986), Understanding Organizations, Penguin Business Library, London. Hofstede G. (2001), Kultury i organizacje, PWN, Warszawa.

Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.

Precey R., Entrena M. (2011), Developing the Leaders We Want to Follow. Lessons from an International Leadership Development Programme, „Współczesne Zarządzanie”, 2,Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków.

Schein E.H. (1992), Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass, San Francisco.

Stachowicz J., Machulik J. (2001), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Zumacher, Kielce.

Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji, PWN, Warszawa.

Źródła internetowe

http://www.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=TnTvtW8FNlgC&oi=fnd&pg=PA7&dq=Handy,+C.+%281986%29.+Understanding+organizations.+Penguin:+Harmondsworth&ots=uw_0Ig5nHV&sig=dikbzlfAOxi_KswKRJF56vzUVsI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [dostęp: 28.12.2011].

http://www.eid.edu.pl/archiwum/1999,97/wrzesien,151/kultura_organizacyjna_szkoly,886.html [dostęp: 28.12.2011].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.