Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przedsiębiorczość w zarządzaniu samorządowym

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 137-147
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.012.1186

Redefinicja roli administracji samorządowej w polityce wspierania rozwoju klastrów

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 149-159
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.013.1187

Propozycja syntetycznego miernika oceniającego działalność instytucji użyteczności publicznej

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 161-174
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.014.1188

Wartość klienta w koncepcji wartości przedsiębiorstwa

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 175-186
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.015.1189

Dyrektor szkoły jako menedżer w procesie budowania wiedzy

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 187-195
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.015.1189

Charakterystyka wybranych aspektów procesu podejmowania decyzji kierowniczych w policji na podstawie badań własnych

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 197-208
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.017.1191

Poziom wykorzystania zasobów wiedzy oraz bariery rozwoju wiedzy i jej transferu w szpitalu publicznym w świetle badań

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 209-221
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.018.1192

Ocena form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz funkcjonowania powiatowych urzędów pracy – przykład klientów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 223-235
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.019.1193

Działania i instrumenty polityki innowacyjnej w opinii mikroprzedsiębiorców

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 237-251
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.020.1194