Zarządzanie Publiczne,2013, Numer 3 (23)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Rok wydania: 2013
Redakcja numeru: Ewa Bogacz-Wojtanowska

Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Corruption and Social Capital Development

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 253–265
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.021.1421

Aktywność obywatelska jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w miastach województwa kujawsko-pomorskiego

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 267–281
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.022.1422

Finansowe i niefinansowe czynniki motywujące darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych do finansowania organizacji pożytku publicznego

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 283–297
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.023.1423

Jakość władzy publicznej a wybory powszechne – ujęcie marketingowe

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 299–308
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.024.1424

Investigation of Sea Buckthorn Producer Cooperativity Possibilities: Case of Lithuania, Latvia and Poland

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 309–319
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.025.1425

Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 321–332
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.026.1426

Regionalna polityka innowacyjna w świetle instytucjonalnych teorii rozwoju regionalnego

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 333–342
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.027.1427

Proces rozwoju społeczeństwa informacyjnego miasta na podstawie doświadczeń Urzędu Miasta Częstochowy

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 343–352
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.028.1428

Konceptualizacja wartości profesjonalizmu zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 353–360
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.029.1429