Artykuły

Ilość
Sortuj według

Instytucjonalne przeciwdziałanie e-wykluczeniu wybranych grup społecznych

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 361–377
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.030.1735

The effectiveness of social campaigns in the eyes of their receivers, on campaigns promoting safe driving example  

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 379–391
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.031.1736

Przekazywanie informacji jako element współpracy między szkołą a rodzicami we wspieraniu rozwoju uczniów

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 393–402
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.032.1737

Rola lokalnych grup działania w zarządzaniu rozwojem lokalnym na przykładzie małopolskich LGD w perspektywie finansowej 2007-2013

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 403–417
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.033.1738

The influence of inter-sector relationships on public resource allocation: Does the level of community deprivation count? An evaluation approach

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 419–435
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.034.1739

European Funds Social Communication Strategy and the Effectiveness of the EU Funds Informational and Promotional Operations in the Silesian Voivodship Municipalities

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 437–446
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.035.1740

Using internal audit in designing self-government development policy

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 447–458
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.036.1741

Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Elbląg

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 459–474
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.037.1742

Local indebtedness in Hungary: Experience of 20 years

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 475–490
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.038.1743

Macroeconomic trends by the use of structural funds

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 491–504
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.039.1744

Barriers to Implementation of e-Government in Poland

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 505–512
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.040.1745

Współpraca szkół gimnazjalnych z innymi służbami społecznymi w procesie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 513–522
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.041.1746