Kontakt z redakcją

Instytut Spraw Publicznych UJ,
30-048 Kraków, ul. Łojasiewicza 4
„Zarządzanie Publiczne”
Zeszyty Naukowe ISP UJ


E-mail: zarzadzanie.publiczne@uj.edu.pl

Informacja o czasopiśmie „Zarządzanie Publiczne” jest również dostępna w wersji elektronicznej na stronach internetowych Instytutu Spraw Publicznych: www.isp.uj.edu.pl