Procedura recenzowania

Wstępna kwalifikacja artykułów

Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych pod kątem zgodności tekstów z profilem czasopisma dokonuje Redakcja. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom.

Procedura recenzowania

Artykuły zamieszczane w „Zarządzaniu Publicznym” są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces).

Formularz zawierający kryteria oceny artykułów naukowych jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.

FORMULARZ RECENZJI

Recenzenci formułują jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku braku jednomyślności recenzentów sporządzana jest trzecia, rozstrzygająca recenzja.

Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją są ogłaszane raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Redakcja nie publikuje nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów czasopisma.

Redakcja Zarządzania Publicznego wdraża procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwriting i guest autorship – więcej informacji w zakładce Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie