Rada naukowa

Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Uniwersytet Jagielloński, Polska, (przewodnicząca),

Członkowie:
dr hab. Zbysław Dobrowolski – Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. Horatiu Dragomirescu - Bucharest University of Economic, Rumunia
prof. Barbara Iwankiewicz-Rak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
prof. Jan Jerschina - CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej w Krakowie, Polska
prof. Barbara Kożuch – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
Witold Kieżun - Akademia Leona Koźminskiego w Warszawie Polska
prof. Juozas Lakis – Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
dr hab. Renata Przygodzka – Uniwersytet w Białymstoku; Polska
prof. Krzysztof Skalski – emerytowany profesor, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. Łukasz Sułkowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. Kazimierz Sowa – emerytowany profesor, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. Istvan Takacs - Károly Róbert College, Węgry   

prof. Andrzej Wiatrak – Uniwersytet Warszawski, Polska