Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny
Joanna Kołodziejczyk

Sekretarz
Paweł Hałat

Redaktorzy tematyczni:
Roman Batko
Janusz Sasak
Ewa Bogacz-Wojtanowska
Roman Dorczak
Grzegorz Mazurkiewicz
Jakub Kołodziejczyk

Redaktor językowy
Agnieszka Lipińska

Redaktor statystyczny
Rafał Musialik

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

tel. 12 631 18 80
e-mail redakcja@wuj.pl