Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny
Joanna Kołodziejczyk

Sekretarz
Sylwia Wrona, Joanna Trzópek-Paszkiewicz

Redaktorzy tematyczni:
Roman Batko
Janusz Sasak
Ewa Bogacz-Wojtanowska
Roman Dorczak
Grzegorz Mazurkiewicz
Jakub Kołodziejczyk

Redaktor statystyczny
Rafał Musialik

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. 12 631 18 80
e-mail redakcja@wuj.pl