Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Sylwia Wrona, Joanna Trzópek-Paszkiewicz

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 2 (54)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Sylwia Wrona, Joanna Trzópek-Paszkiewicz
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Analiza wskaźnikowa oraz szacowanie kosztów absencji spowodowanej chorobą własną pacjenta

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 2 (54), s. 55-71
DOI 10.4467/20843968ZP.21.004.15742

Edukacja zdalna oczami studentów kształcących się w Krakowie w dobie pandemii

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 2 (54), s. 73-83
DOI 10.4467/20843968ZP.21.005.15743

LGBT students in schools. Stereotypes versus reality

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 2 (54), s. 85-99
DOI 10.4467/20843968ZP.21.006.15744