Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Sylwia Wrona, Joanna Trzópek-Paszkiewicz

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 1 (53)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Sylwia Wrona, Joanna Trzópek-Paszkiewicz
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Efficacy of Policy and Legal Framework for Cooperative Governance and Local Economic Development (LED) in Small Towns in a Selected Region in South Africa

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 1 (53), s. 7–26
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.21.001.14134

Dochody organizacji pożytku publicznego z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie pandemii COVID-19

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 1 (53), s. 27–40
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.21.002.14135

Kryzys mieszkaniowy w wybranych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 1 (53), s. 41–54
DOI 10.4467/20843968ZP.21.003.14136