Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

Informacje o aktualnych naborach tekstów:

Tom 21, nr 4 - Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze, termin nadsyłania tekstów: 05.07.2020
 - NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 15.09.2020

Tom 22, nr 1 - INSTYTUCJA KULTURY – doświadczenia i perspektywy, termin nadsyłania tekstów: 15.11.2020

 
Tom 22, nr 2 - Kultura i organizacje w czasie pandemii, red. Małgorzata Ćwikła, Agnieszka Konior, Katarzyna Kopeć, Katarzyna Plebańczyk (Uniwersytet Jagielloński), numer w ramach koalicji tematycznej sześciu czasopism naukowych dotyczącej pandemii COVID-19 - NABÓR DO 31.12.2020.


Numery tematyczne od 2018:

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, Pieniądze w kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska
Opublikowano online: marzec 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. VII–IX
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.001.12035

Epizod konstruktywny. Fundusz Rozwoju Kultury 1983–1990

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 1-17
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.002.12036

Finansowanie festiwali muzyki poważnej na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie” w latach 2011–2020

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 19-37
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.003.12037

Infrastruktura wartości. Nagrody literackie w Polsce po przełomie 1989 roku jako narzędzie wymiany kapitałów

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 39-50
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.004.12038

Artyści też muszą jeść. Możliwości podjęcia działalności kulturalnej całkowicie non profit

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 51-63
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.005.12039

Kultura naszym biznesem? O niedocenionym mechanizmie finansowania rozwoju kultury w ramach działalności badawczo-rozwojowej polskich przedsiębiorstw

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 65-85
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.006.12040

Recenzje

Recenzja książki: Barbara Czarniawska, Badacz w terenie, pisarz przy biurku. Jak powstają nauki społeczne?, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018, 214 ss., ISBN: 978-83-65766-20-5

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 1, s. 87-89
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.007.12041