Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.


Numery tematyczne od 2018:

Rzeczywistość projektowa
Przyszłość w organizowaniu kultury

Tłum - partycypacja - kultura

Gry wizerunków w obszarze kultury

Badania publiczności w instytucjach kultury

Badania w sektorze kultury

Pieniądze w kulturze

Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze

Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze

Kultura i organizacja w czasie pandemii

Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 1

Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 2

Posthumanizm i zarządzanie

Mitologie sektora kultury 
Kadry kultury

Czasopismo jest indeksowane w bazach: ERIH PLUSCEEOL (Central and Eastern European  Online Library); CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); Index Copernicus InternationalBazEkonProQuestHumanities Source (EBSCO); Humanities Source Ultimate (EBSCO); The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) (EBSCO); Biblioteka NaukiMLA - Modern Language Association DatabaseAriantaBASEMIARMost WiedzySherpa/RomeoSciLit i innych.

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, Kadry kultury

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska
Opublikowano online: listopad 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie. Kadry kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. VII–X
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.021.16702

Co wiemy o kadrach kultury? Systematyczny przegląd polskiej literatury

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 217-236
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.014.16403

Wymagania kompetencyjne stawiane kadrom kultury. Analiza ogłoszeń o pracy

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 237-254
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.015.16404

The Phenomenon of Women in Managerial Positions in Public Cultural Institutions

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 255–271
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.016.16405

Czas w przestrzeni organizacyjnej: perspektywa kadr kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 273-296
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.017.16406

Siłaczki i macgyverowie. O determinantach demotywacji wśród pracowników polskich domów kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 297–317
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.018.16407

Motywacja i potrzeby pracowników artystycznych z pokolenia Y. Studium przypadku instytucji muzycznej

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 319-339
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.019.16408

Recenzja książki Małgorzaty Sternal O samodzielności artysty muzyka (Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2020, 244 s., ISBN 978-83-62743-94-0)

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 341-348
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.020.16409