Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.


Numery tematyczne od 2018:

Rzeczywistość projektowa
Przyszłość w organizowaniu kultury

Tłum - partycypacja - kultura

Gry wizerunków w obszarze kultury

Badania publiczności w instytucjach kultury

Badania w sektorze kultury

Pieniądze w kulturze

Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze

Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze

Kultura i organizacja w czasie pandemii

Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 1

Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 2

Posthumanizm i zarządzanie

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, Mitologie sektora kultury

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie. Mitologie sektora kultury: zarządzanie w świecie znaczeń

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. VII–X
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.006.16160

Mity pomagają i… szkodzą organizacji

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 97-110
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.007.16161

Zarządzanie umysłem mitycznym

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 111-131
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.008.16162

Strategia mitu w marketingu filmowych profili facebookowych

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 133-152
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.009.16163

Znaczenie mitu w budowaniu marki osobistej hollywoodzkiego aktora

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 153-167
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.010.16164

Mitologizacja występów ulicznych: dyskurs, autonarracja i autokreacja

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 169-185
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.011.16165

Organizacje idealne. Tworzenie mitów przedsiębiorstw Polski Ludowej z wykorzystaniem pomników

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 187-216
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.012.16166