Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

Informacje o aktualnych naborach tekstów:

Tom 22, nr 1 - INSTYTUCJA KULTURY – doświadczenia i perspektywy, termin nadsyłania tekstów: 15.11.2020
 - NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 6.12.2020

 
Tom 22, nr 2 - Kultura i organizacje w czasie pandemii, red. Małgorzata Ćwikła, Agnieszka Konior, Katarzyna Kopeć, Katarzyna Plebańczyk (Uniwersytet Jagielloński), numer w ramach koalicji tematycznej sześciu czasopism naukowych dotyczącej pandemii COVID-19 - NABÓR DO 31.12.2020.
 
Tom 22, numer 3 - Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju, redakcja numeru: Monika Murzyn-Kupisz, Katarzyna Plebańczyk, nabór do: 20.03.2021


Numery tematyczne od 2018:

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska
Opublikowano online: maj 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, s. VII–VIII
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.008.12161

Dyrektor odchodzi, zespół zostaje

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, s. 91-106
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.009.12162

Mistrzowie, liderzy, a może uzurpatorzy? Niejednoznaczny status twórców teatrów Cricot i Cricot 2

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, s. 107-121
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.010.12163

The (Ir)replaceable Master Director – Considering the Case of the Odin Teatret

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, s. 123-134
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.011.12164

Lalkarz: Dyrektor

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, s. 135-146
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.012.12165

Paradygmat arystotelesowski w zarządzaniu teatrem – casus Macieja Nowaka

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, s. 147-164
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.013.12166

Ateneum, mon amour – Jaracz i Cywińska na Powiślu

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, s. 165-185
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.014.12167

Menedżer, artysta, kapłan… o dyrekcji Jacka Głomba w Legnicy

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, s. 187-198
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.015.12168

Recenzje

Teatr i władza. Recenzja książki: Thomas Schmidt, „Macht und Struktur im Theater. Asymmetrien der Macht”

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 2, s. 199-203
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.016.12169