Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.


Numery tematyczne od 2018:

Rzeczywistość projektowa 

Przyszłość w organizowaniu kultury 

Tłum - partycypacja - kultura 

Gry wizerunków w obszarze kultury 

Badania publiczności w instytucjach kultury 

Badania w sektorze kultury
Pieniądze w kulturze 

Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 3, Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 1

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska
Opublikowano online: wrzesień 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 3, s. VII–XIII
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.018.14278

Inspiracje kultury w tworzeniu aksjologii nowego paradygmatu rozwoju

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 3, s. 277–303
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.019.14279

Dziedzictwo archeologiczne w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 3, s. 305–322
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.020.14280

Nowe siedziby instytucji kultury w Polsce – perspektywa lokalnych ekosystemów kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 3, s. 323-341
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.021.14281

Idea mody zrównoważonej w policealnych i wyższych szkołach kształcących projektantów mody w Polsce

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 3, s. 343-363
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.022.14282

Zrównoważona produkcja filmowa w Polsce. Geneza i perspektywy

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 3, s. 365-383
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.023.14283