Sprawozdania i recenzje

Abstrakt

Elżbieta Chromiec, ICCPR 2006 Vienna – IV Międzynarodowa Konferencja Badaczy Polityki Kulturalnej

Aneta Pepaś, Recenzja – Joanna Hołda, Zbigniew Hołda i Dorota Ostrowska, Prawne podstawy działalności kulturalnej, Zakamycze 2005, ss. 226

Jan Sadkiewicz, Studia w Roskilde Universitetscenter

Katarzyna Siądecka, Recenzja – „Zarządzanie w kulturze”, tomy 1–6, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000–2005

  • O autorach

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.