Zarządzanie w Kulturze,Tom 10

Redaktor naczelny: Emil Orzechowski
Redaktor naukowy: Andrzej Stanisław Barczak
Redaktorzy numeru: Emil Orzechowski, Katarzyna Plebańczyk
Rok wydania: 2009

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czy zapałki są dziedzictwem kulturowym?

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 13-18
Data publikacji online: 2009

„(…) przez Wierzenicę będę jechał, a nigdy przez Wiedeń”. O perle na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 19-32
Data publikacji online: 2009

Dokumentacja brzmieniowa i formy audioprezentacji organów kościołów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 33-41
Data publikacji online: 2009

Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu – przeszłość i stan obecny

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 43-50
Data publikacji online: 2009

Pałac w Jabłonowie Pomorskim – historia i współczesność

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 51-65
Data publikacji online: 2009

Realizacja projektu „Poznać i zrozumieć. Szlak turystyczny Gniazd Rodowych Lubomirskich” w ramach programu Phare

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 67-75
Data publikacji online: 2009

W kryptach u proboszcza

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 77-83
Data publikacji online: 2009

Muzeum bez murów

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 85-94
Data publikacji online: 22 stycznia 2009

Gminne Ewidencje Zabytków, Gminne Programy Opieki nad Zabytkami i problem Parków Kulturowych na Górnym Śląsku

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 95-100
Data publikacji online: 2009

Charakterystyka wybranych organizacji pozarządowych jako podmiotów rynku kultury niezależnej

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 103-116
Data publikacji online: 2009

Plan rozwoju Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia na lata 2009–2013

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 117-137
Data publikacji online: 16 maja 2009

Encyklopedia Solidarności – zarządzanie nietypowym projektem

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 139-146
Data publikacji online: 2009

Stowarzyszenie Hinomaru – misja i analiza szans działania

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 147-156
Data publikacji online: 2009

Zarządzanie projektami w muzeum na przykładzie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 157-171
Data publikacji online: 2009

„Carpathia Festival” – element promocji miasta Rzeszowa

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 173-183
Data publikacji online: 2009

Strategia instytucji kultury na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini w latach 2009–2013

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 185-201
Data publikacji online: 2009

Założenia programowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie oparte na misji Ośrodka Kultury

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 203-217
Data publikacji online: 2009

Sektor publiczny i sektor non profit, oferta kulturalna, potrzeba współpracy, źródła finansowania, a także poziom satysfakcji społeczeństwa na przykładzie organizacji kultury w gminie Alwernia

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 219-236
Data publikacji online: 2009

Komercyjna radiostacja lokalna w teorii i praktyce

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 237-247
Data publikacji online: 2009

Wizja nowej linii repertuarowej Opery Krakowskiej

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 251-265
Data publikacji online: 2009

Teatry nieinstytucjonalne działające w Białymstoku. Trudności w funkcjonowaniu a możliwości rozwoju

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 267-287
Data publikacji online: 2009

Skuteczna promocja teatru widziana oczami widza – tylko reklama czy także manipulacja?

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 289-302
Data publikacji online: 2009

Organizacja festiwalu na przykładzie III Letniego Festiwalu Małych Form Teatralnych w Teatrze Bagatela w Krakowie

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 303-314
Data publikacji online: 2009

Innowacyjna oferta kulturalna

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 315-333
Data publikacji online: 2009

Sprawozdania i recenzje

Synaxis Baltica – Poczdam – Berlin, Niemcy 2009

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 337-334
Data publikacji online: 2009

Kultura to proces dochodzenia do wartości

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 345-354
Data publikacji online: 2009

Inne

Kronika Katedry Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 357-360
Data publikacji online: 2009