Kronika Katedry Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katarzyna Plebańczyk

Abstrakt

Kronika Katedry Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.