Kultura to proces dochodzenia do wartości

Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Abstrakt

W dniach od 23 do 25 września 2009 roku, 20 lat po obaleniu w Polsce komunizmu, 5 lat po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, z inicjatywy Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbył się w Krakowie Kongres Kultury Polskiej. Był to szósty kongres kultury w historii naszego kraju

References

Efektywność regionalnych instytucji kultury – audyt. Raport końcowy, Poznań–Kraków, październik 2008.

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M., 2009, www.kongreskultury.pl.

Holden J., Capturing cultural value, London 2006, www.demos.co.uk.

Holden J., Cenić kulturę, (w:) Ł. Gaweł i E. Orzechowski (red.), „Zarządzanie w kulturze”, t. 6, Kraków 2005.

Kraj I., Będzie konkurs na Teatr Ochoty, „Życie Warszawy” 19 września 2009, nr 220.

Krupiński W., By liczono się z kulturą, „Dziennik Polski” 26 września 2009.

Krupiński W., Same pytania, „Dziennik Polski” 26 września 2009.

Nalewajk A., Kongres w cieniu pieniędzy, „Dziennik Gazeta Prawna” 24 września 2009, nr 187 (2563).

Niemczyńska M.I., 1+1 nie równa się 2, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 24 września 2009.

Niemczyńska M.I., Kultura prostactwa, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 25 września 2009.

Niemczyńska Małgorzata I., Państwo dba o sport, zapomina o kulturze, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 23 września 2009.

Niemczyńska Małgorzata I., Więcej państwa w kulturze, więcej kultury w państwie, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 26–27 września 2009.

Niemczyńska Małgorzata I., Zabrać media politykom i oddać artystom!, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 25 września 2009.

Pawłowski R., Głos ma kultura, „Gazeta Wyborcza” 24 września 2009.

Pawłowski R., Gwiazdy masowej wyobraźni, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 25 września 2009.

Pawłowski R., Kongres Kultury: Czy kultura wysoka może być masowa?, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 24 września 2009.

Pawłowski R., Media w ręce twórców?, „Gazeta Wyborcza” 26–27 września 2009.

Pawłowski R., Panie Premierze, kultura czeka, „Gazeta Wyborcza” 24 września 2009.

Pawłowski R., Telewizja: lek na bezsenność czy wykluczenie?, „Gazeta Wyborcza” 24 września 2009.

Polak C., Holland: Politycy oddali kulturę na pastwę rynku, „Dziennik Gazeta Prawna”, 24 wrzesień 2009, nr 187 (2563).

Prawelska-Skrzypek G., Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Kraków 2003.

Raporty o stanie kultury. Wnioski i rekomendancje, Warszawa 2009. Żakowski J., TVP – zabrać i oddać, „Polityka” 3 października 2009, nr 40 (2725).

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.