Komercyjna radiostacja lokalna w teorii i praktyce

Justyna Mikulicz-Nidecka

Abstrakt

The work takes attempt of (test of) appearance of specifi city of commercial local radio, equal as element of system of social intercommunication as well as mediumistic enterprises. Problem of wonder of radio touch, the work also calls attention on most important legal aspects of broadcasting markets in Poland. Moreover it tries to indicate key reasons of revolts of local media, it indicates features next characterizing local radio station. Besides, functioning of local radio station presents as enterprise within practical and express on example of radio theoretical (on example of Radio Express FM).

References

Banasiński C., Rittler R., Kolasiński M., Prawo radiofonii i telewizji w Polsce w świetle standardów europejskich, Warszawa 2001.

Beliczyński J., Zarządzanie komercyjną stacją radiową w warunkach kształtowania się rynku mediów w Polsce, (w:) Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990–1995): materiały z konferencji naukowej, Katowice 1995, s. 157–178.

Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Kraków 2001.

Jachimowski M., Oczekiwania społeczne wobec radia, (w:) Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990–1995): materiały z konferencji naukowej, Katowice 1995, s. 258–265.

Kowalski T., Radio czy podcasting?, (w:) T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku, Warszawa 2006, s. 175–200.

McLeish R., Produkcja radiowa, Kraków 2007.

Michalczyk S., Media lokalne w systemie komunikowania, Katowice 2000.

Mielczarek T., Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006, Warszawa 2007.

Press Book. Katalog mediów w Polsce 2007/2008, Poznań 2008, s. 140–151.

Świderski J., Radio i telewizja w Polsce po 1989 roku, (w:) Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, B. Dobek-Ostrowska (red.), Wrocław 2002, s. 177–199.

http://wiki.radiopolska.pl/radio:radio_plesino

http://wiki.radiopolska.pl/radio:radio_mega_fm

http://wiki.radiopolska.pl/radio:radio_express

http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_Express

http://radioexpress.pl

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.