„Carpathia Festival” – element promocji miasta Rzeszowa

Paulina Urban

Abstrakt

International Song Festival „Carpathia Festival” allowed the creation of Rzeszów image as a buoyant city that guarantees good organization of prestigious events and high standard entertainment. The Festival takes place every year since 2005. Its main goal is to make Rzeszów the center of cooperation of talented youth from the whole Europe and beyond. Over last fi ve years, the Festival always promoted native artistic works, enabled appearance of not only world-famous artists, but also regional performers representing various art domains. It let several young, talented musicians begin their careers, and become an inspiration and opportunity to develop for many. „Carpathia Festival” favors tightening bonds with partner cities and promoting Rzeszów in Europe. Thanks to it Rzeszów is perceived by many as innovative city, activating international artistic circles, promoting young talents and organizing events at top level. Hopefully, the city attractiveness will rise along with popularity of the festival.

References

Baran M., Rzeszów – stolica innowacji, „Gazeta Wyborcza” 28 listopada 2008.

Gaweł Ł., Zarządzanie marką a rynek usług kulturalnych – na przykładzie szlaku architektury drewnianej, (w:) Ł. Gaweł, E. Orzechowski (red.), „Zarządzanie w kulturze”, Kraków 2006, t. 7.

http://bip.erzeszow.pl

http://miasta.gazeta.pl/rzeszow

http://nowy.erzeszow.pl

http://www.carpathia.rzeszow.pl

http://www.csw.info.pl

http://www.marketing-news.pl

http://www.rzeszow.pl

http://www.rzeszow4u.pl

http://www.rzeszow.uw.gov.pl

Rymut-Sobala K., Młodzi na Carpathii mają talent, „Nowiny” 25 stycznia 2008.

Ryznar A., Grand Prix Carpathii przyznane, „Nowiny 24”, 26 maja 2008.

Śmigiel S., Zapendowska: takie festiwale trzeba promować, „Nowiny”, 21 maja 2007.

http://www.visegradfund.org

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.