W kryptach u proboszcza

Łukasz Dziedzic

Abstrakt

The accidental discovery of old documents about the church of Saint Matthias in Andrychow by the new rector was the beginning of an avalanche of interesting events. Within a few years, the neglected cellars under the presbytery became one of the most attractive places for meetings regarding culture, art and history. Today, thanks to the cooperation with local communities, institutions and local authorities, it can be said that this discovery changed the whole centre of the town, in both material ways and spiritually.

References

Dokument erekcyjny Bractwa Najsłodszego Imienia Jezus i Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, (w:) Liber Documentorum Ecclesiae parochialis in Andrychów.

Elenchus parafii Andrychów od 1749 roku.

Inwentarz kościelny kościoła parafi alnego w Andrychowie.

Liber Documentorum Ecclesiae parochialis in Andrychów.

Liber Mortuorum civitatis Andrychów ab anno 1816–1919, t. 2.

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Gminy Andrychów.

Uchwała Nr XLVI/441/06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2006 roku.

Uchwała Nr XLIX/463/2006 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006 roku.

Żmija I., Kolejne odkrycie przy kościele, (w:) „Nowiny Andrychowskie”, kwiecień 2008, nr 4.

Żmija I., Z Archiwum X proboszcza, (w:) „Nowiny Andrychowskie”, grudzień 2003, nr 12.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.