Czy zapałki są dziedzictwem kulturowym?

Łukasz Gaweł

Abstrakt

The article considers problems for postindustrial heritage management with the region development context. The author describes the historical box of matches factory in Chęstochowa (from XIX century) and ask: Does this factory is a part of our heritage? Cultural roots? Others? How to manage this type of heritage? The author try to show tasks to local bureaucracy and sense to development

References

Burzyński T., Łabaj M. (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, Katowice 2005.

Cichoń W., Kto wygra wojnę o zapałki?, „Raport” 2002, nr 12.

Dereń E., Zapałka pod Czarnym Kotem, „Świat Techniki” 2004, nr 9.

Giżyńska U., Atuty zapałczarni, „Gazeta Częstochowska” 4 stycznia 2007.

Gradek V., Prosty, genialny wynalazek, „Dziennik Zachodni” 17 maja 2007.

Gutowska K. (red.), Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Warszawa 2000.

Krajewski A., Ivara Kreugera apetyty na zapałki, „Newsweek” 2004, nr 10.

Piersiak T., Laboratorium Black Cat, „Gazeta Wyborcza” Częstochowa, 23 listopada 2004.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.