„(…) przez Wierzenicę będę jechał, a nigdy przez Wiedeń”. O perle na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Małgorzata Okupnik

Abstrakt

In the essay ‘… przez Wierzenicę będę jechał, a nigdy przez Wiedeń’ a new tourist track has been described. The track includes 12 antique wooden churches of Puszcza Zielonka (the Green Wilderness) in the Wielkopolska Province. The project has been funded by the Integrated Regional Operational Programme. The unquestionable pearl on the new track is the St. Nicolas Church in Wierzenica regarded as one of the oldest churches in the Wielkopolska region. There are a lot of valuable pieces of fine arts there donated by Cieszkowski Family. The Poznan Archdiocese’s Archives set the church as a good pattern to be followed for it keeps on renovating and redecorating its relics. Przemysław Kompf, the parish-priest of the church, is considered to be a really good organizer and an animator for social and cultural life in the area.

References

Anders P., Puszcza Zielonka, Poznań 2004.

Brykowski R., Wielkopolskie kościoły drewniane, Poznań 2001.

Buczyńscy E i W., Kaplica-mauzoleum Augusta Cieszkowskiego w wierzenickim kościele, „Wierzeniczenia” 2009, nr 2.

Buczyńscy E. i W., Słuchając konserwatora, „Wierzeniczenia” 2007, nr 2.

Buczyńscy E. i W., Wielkopolska Droga Jakubowa, „Wierzeniczenia” 2008, nr 5.

Buczyńscy E. i W., „Wierzenica” w Wierzenicy, „Prosto z ratusza” 2008, nr 9.

Buczyńscy E. i W., Wspaniały powrót odnowionych fi gur, „Wierzeniczenia” 2003, nr 6.

Buczyńska E., Działania i inicjatywy Parafi alnego Zespołu Caritas, „Wierzeniczenia” 2007, nr 6.

Buczyński W., Kwestia budowy kaplicy-mauzoleum Augusta Cieszkowskiego, (w:) A. Kurowski, E. Buczyńska, W. Buczyński (red.), Duch wielki – serce złote, Swarzędz 2004.

Buczyński W., Matka Boska z Dzieciątkiem ukazująca się św. Mikołajowi, „Wierzeniczenia” 2001, nr 7.

Buczyński W., Pawlak N., Dembińscy w Wierzenicy, „Wierzeniczenia” 2002 nr 4.

Caritas znaczy prawdziwa miłość. Ksiądz Proboszcz mówi o tym, co dzieje się w Wierzenicy, spisała G. Dominikowska, „Wierzeniczenia” 2005, nr 4.

Dominikowski M., O Madonnie, kromkach i pieluszkach, czyli powrót obrazu..., „Wierzeniczenia” 2002, nr 5.

Dominikowski M., O św. Mikołaju, Madonnach, aniołach etc., czyli o sztuce konserwacji, „Wierzeniczenia” 2006, nr 4.

Dominikowski M., 5 lat „Wierzeniczeń”, „Wierzeniczenia” 2005, nr 1.

Dominikowski, Święty o wielkim sercu, czyli powrót obrazu św. Filipa Neri, „Wierzeniczenia” 2004, nr 4.

Dominikowski M., Wierzenicka Matka i... kołodziej, „Wierzeniczenia” 2005, nr 1.

Gaweł Ł., Zabytkowe świątynie drewniane – model zarządzania na przykładzie kościoła św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, (w:) Ł. Gaweł i E. Orzechowski (red.), „Zarządzanie w kulturze”, Kraków 2006, t. 7.

J. Kowalski, Autor „Podróży do dwunastu drewnianych kościołów” do Wierzeniczan, „Wierzeniczenia” 2009, nr 3, s. 10.

G.M.D., Szlak znaczony muszlami, „Wierzeniczenia” 2008, nr 5.

Kaczmarek A., Po 30 latach milczenia znów grają organy w Wierzenicy, „Wierzeniczenia” 2003, nr 3.

Kolbuszewski J., Cmentarze, Wrocław 1996.

KAET, Nagrodzono szlak kościołów drewnianych, „Polska. Głos Wielkopolski” 20 stycznia 2009, nr 16.

J. Kowalski, Autor „Podróży do dwunastu drewnianych kościołów” do Wierzeniczan, „Wierzeniczenia” 2009, nr 3.

Kowalski J., Na kościółek drewniany w Kicinie, Kicin 2001.

Kowalski J., Podróż do dwunastu drewnianych kościołów, Murowana Goślina 2008.

Krasiński Z., Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego, oprac. Z. Sudolski, t. 1, Warszawa 1988.

Lamęcka-Pasławska M., Trofea myśliwskie Adama Smorawińskiego w muzeum w Uzarzewie, „Gazeta Wyborcza. Poznań” 11–12 września 2004, nr 214.

Maćkowiak J., Wprowadzenie, (w:) Mecenat prywatny – szansa czy konieczność?, Poznań, 2004.

Maluśkiewicz P., Drewniane kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2004.

Mencwel A., Edukacja kulturalna i animacja kultury, (w:) M. Lipińska (red.), Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Problemy i wyzwania, Warszawa 2003.

Misterium Zbawienia, tekst wprowadzający ks. Z. Pawlak, zdjęcia Z. Gajewski, Kicin 1999.

Muszyńska Z., Krasińskiego „wierzeniczenia”, (w:) Z. Szweykowski (red.), Literackie przystanki nad Wartą, Poznań 1962.

Nowak M., „Kapłan powinien umieć znaleźć się w każdym miejscu” – rozmowa z ks. Przemysławem

Kompfem, „Swarzędzaninem roku”, „Prosto z Ratusza. Swarzędzki Miesięcznik Regionalny” 2004, nr 8–9.

Potocki A., W kierunku turystyki religijnej (z badań ruchu pielgrzymkowego na Podkarpaciu), (w:) Z. Dziubiński (red.), Drogi i bezdroża sportu i turystyki, Warszawa 2007.

Przybysz M., Kościół w kryzysie. Crisis management w Kościele w Polsce, Tarnów 2008.

Smoleńska O., Kultura na wsi – powrót do aksjologicznego sensu natury ludzkiej w turystyce wiejskiej, (w:) M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Poznań 2007.

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Reportaż i materiały poszkoleniowe, Murowana Goślina 2008.

Śpiewnik Parafi i św. Mikołaja, Wierzenica–Karłowice 2994.

Targuję się z Bogiem. Z ks. proboszczem Przemysławem Kompfem rozmawiała G. Dominikowska, „Wierzeniczenia” 2005, nr 6.

Trzeciakowski W., Spotkania bydgoskiego Klubu Profesorów „Wierzenica”, (w:) J. Banaszak, W. Trzeciakowski (red.), Spacer Aleją Filozofów. August Cieszkowski i jego intelektualna spuścizna, Bydgoszcz 2004.

Walent I., Związek Kazimiery Iłłakowiczówny z Wierzenicą, „Wierzeniczenia” 2000, nr 5.

Wysocka B., Wierzenica Augusta Adolfa Cieszkowskiego, (w:) Z. Świdziński (red.), Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego, Poznań 2003.

http://www.koscioly-drewniane.info

http://www.puszcza-zielonka.pl/content/view/110/91/

http://www.puszcza-zielonka.pl/content/view/147/91/.

http://www.puszcza-zielonka.pl/content/view/79/91/

http://wielkopolska.naszemiasto.pl./turystyka/specjalna_artykul/535861.html

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.