Dokumentacja brzmieniowa i formy audioprezentacji organów kościołów na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej

Agnieszka Radwan-Stefańska

Abstrakt

This project aims to record sounds of pipe organ music performed on instruments from Roman-Catholic churches, which lie on the Malopolska Wooden Architecture Route. This historical region is characterized by the five pipe organs chosen because of their artistic value, performance possibility and preferable stylistics. This work contains single stages of the completion of the project including: foreseen project managers, business partners, business plan and funding/ financing sources as well as foreseen sponsors. The album together with the book give an insight into pipe organs of wooden churches This is a high quality promotional reference about cultural, architectural and historical aspects of the Malopolska.

References

Berwaldt J., Muzyka w Kościele katolickim w polskiej przeszłości i teraźniejszości, (w:) Muzyka religijna w Polsce, Materiały i studia, t. 10, Warszawa 1988.

Chwałek J., Budowa organów, Warszawa 1971.

Filaber A., Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997.

Hinz E., Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 2000.

Kosz St., Brzmienia Śląskich organów ciąg dalszy, „Ruch Muzyczny”, Warszawa 2007, nr 21.

Małopolski Urząd Marszałkowski, Formularz oferty do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2009 r. pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”, Kraków 2009.

Romanowska E., Książki o Małopolsce: bibliografia 2004, Kraków 2006.

Przewodnik: Szlak Architektury Drewnianej.

Wytwórnia Fonografi czna DUX, Kalkulacja kosztów realizacji nagrania i wydania płytowego, Warszawa 2009.

Wywiad autorski z dyrektorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej Pawłem Mierniczakiem, Kraków 2009.

Wywiad autorski z o. Cyprianem, proboszczem parafi i w Krakowie–Mogile, Kraków 2009.

Wywiad autorski z organmistrzem Lechem Skoczylasem, Kraków 2009.

Wywiad autorski z Księdzem Józefem Milianem – proboszczem kościoła św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, Dębno 2009.

Żmigrodzka Z., Organy Polskich Świątyń, Program II Polskiego Radia – 13 kwietnia 2009 – Warszawa 2009.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.