Muzeum bez murów

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska

Abstrakt

The article describes a wayside crosses, sculptures and shrines as a places for alive worship. The cataloguing of this relics established a new touristic product – Wayside Prayer Route in Stryszów community. In 2007 this offer was extended – in selected places appeared stones with Jan Twardowski poetry.

References

Jędrygas J., Wacławski J., Gmina Stryszów – folder gminy, Wadowice 2004.

Powiat wadowicki – folder, Bydgoszcz 2001.

Wacławski J., Ekomuzeum Stryszów – folder, Bydgoszcz 2001.

Zinkow J., Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony, Kalwaria Zebrzydowska 2000.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.