Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp: Google: różne szaty króla cyberprzestrzeni

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. VII-X
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Zasada do ut des we współczesnym świecie. O ekonomicznych skutkach „darmowego” komunikowania, czyli więcej pytań niż odpowiedzi.

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 85-94
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.007.8735

Użykownicy internetu w świetle badań opinii publiczej (2008–2017)

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 95-105
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.008.8736

Google Our Freedom! Narzędzia Google, social media i nowoczesne technologie a katalońska droga do niepodległości

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 107-122
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.009.8737

Rola Google w komunikowaniu treści blogów w segmencie polskich młodszych millenialsów

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 123-135
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.010.8738

Google jako narzędzie komunikacji marketingowej polskich instytucji kultury w opinii studentów

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 137-150
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.011.8739

Rola modelu ZMOT w zarządzaniu w podmiotach kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 151-161
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.012.8740

Google pierwszym źródłem (dez)informacji

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 163-184
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.013.8741

Kolekcje muzeów sztuki nowoczesnej i współczesnej a problem polityki pamięci

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 185-209
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.014.8742