Google jako narzędzie komunikacji marketingowej polskich instytucji kultury w opinii studentów

Anna Lusińska

Abstrakt
Due to the possibility of transmitting information with high speed and precision and acquiring a wider audience, the marketing communication of contemporary Polish cultural institutions should, to a large extent, take place with the help of online tools. A wide array of such tools dedica­ted to Polish cultural institutions is offered by Google. Therefore, this article aims to identify and analyse selected Google tools used by Polish cultural institutions for marketing communication and to assess the suitability of such tools.
Słowa kluczowe: Google, instytucje kultury, komunikacja marketingowa, komunikacja internetowa, narzędzia e-marketingu
References

Barański R., Zarządzanie instytucją kultury, Warszawa 2015.

Dragićević-Šešić M., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.

Kaznowski D., Nowy marketing, Warszawa 2008.

Kotler P., Marketing od do Z, Warszawa 2004.

Pilarczyk B., Mruk H., Kompendium wiedzy marketingu, Warszawa 2006.

Rosa G., Komunikacja marketingowa, Szczecin 2005.

Sobocińska M., Zachowania nabywców na rynku dóbr usług kultury, Warszawa 2008.

Waśkowski Z., Metody narzędzia komunikacji marketingowej, Gniezno 2007.

Wróblewski Ł., Strategie marketingowe instytucjach kultury, Warszawa 2012.

Wrzosek W., Strategie marketingowe, Warszawa 2012.

Źródła internetowe

Ciurak P., Zmiany organizacji instytucji kultury, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zmiany-w-organizacji-instytucji-kultury (data dostępu: 1.12.2017).

Google – internetowy gigant Mountain View – testy, opinie, wszystko co wiemy, http://www.komputerswiat.pl/tematy/google.aspx, (data dostępu: 3.12.2017).

https://growthengine.withgoogle.com/intl/pl-pl/cultural-organisations.

http://kulturainnowacje.pl/technologie/34-google-cultural-institute.

http://www.google.com/culturalinstitute/about/partners/.

https://www.google.com/intl/en/about/our-company/.

http://www.komputerswiat.pl/tematy/google.aspx.

Instytucje kultury. Usługi, programy narzędzia dla instytucji kultury, https://growthengine.withgoogle.com/intl/pl-pl/cultural-organisations (data dostępu: 3.12.2017).

Knaś P., Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne znaczenie gospodarcze, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/02/22/sektor-kultury-ujecie-instytucjonalne-i-znaczenie-gospodarcze/ (data dostępu: 1.12.2017).

tw, Strony Google, Cyfrowego Polsatu, Facebook Wikipedia straciły użytkowników, górę Interia TVN24.pl (Gemius/PBI lipca 2017 r.), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wyniki-gemius-pbi-lipiec-2017-google-cyfrowego-polsatu-facebook-i-wikipedia-stracily-uzytkownikow-w-gore-interia-i-tvn24-pl (data dostępu: 3.12.2017).

Ustawa dnia 25 października 1991 r. organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493, rozdz. I, art. 1, ust. 1, dziennikustaw.gov.pl/D1991114049301.pdf 
(data dostępu: 1.12.2017).

wah, Kiedy powstało Google? Internetowy gigant wchodzi pełnoletniość, http://wyborcza.pl/7,75399,20751502,kiedy-powstalo-google-internetowy-gigant-wchodzi-w-pelnoletniosc.html?disableRedirects=true (data dostępu: 3.12.2017).

Wowra W., Historia Google: potęga, która powstała garażu, https://www.pcworld.pl/news/Historia-Google-potega-ktora-powstala-w-garazu,356080.html (data dostępu: 3.12.2017).

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.