Zasada do ut des we współczesnym świecie. O ekonomicznych skutkach „darmowego” komunikowania, czyli więcej pytań niż odpowiedzi.

Bogusław Nierenberg

Abstrakt
The chapter is a kind of scientific essay investigating the consequences of the ancient principle do ut des (“I give, so that you may give”). Referring to various studies carried out over the centuries, the author does not solve the dilemma: is the opening up of the wealth scissors (especially in the mo­dern world) beneficial or not? Perhaps, the humanity is approaching a new revolution which, in the opinion of its advocates, will restore the “natural order of things,” i.e. the “justice” that every poor person thinks about, whereas what they really mean is for the rich not to get “too rich.” Or, maybe it is exactly the opposite. Perhaps, the rich getting richer is in the interest of the poor, because it is the rich who come up with something that is in everyone’s interest. 
Słowa kluczowe: rozdział majątku we współczesnym świecie, nierówności społeczne, informacja jako zasób
References

Brandt R.L., Potęga Google’a. Historia komputerowych geeków, którzy stworzyli najcenniejszą markę świata, Kraków 2011.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria praktyka, Gdańsk 2000.

Drucker P., Zarządzanie XXI w., Warszawa 2000.

Ewangelia wg Św. Mateusza, Pismo Święte Nowego Testamentu, Rzym 1987.

Leakey R., Lewin R., People of the Lake, New York 1978.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.

Kubiak M. Gwiazdy materia międzygwiazdowa, Warszawa 1994.

Piketty T., Kapitał XXI w., Warszawa 2015.

Siemionczyk G., Ekonomiści wichrzyciele weszli już do kanonu światowej ekonomii, wywiad noblistą, „Rzeczpospolita” 2017, 10 października, nr 236 (10874).

Smith A., Badania nad naturą przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954.

Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania nowoczesną formą, Kraków 2011.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1978.

Walicki A., Sarmacja. Polska między Wschodem Zachodem [w:] A. Walicki, Naród, nacjonalizm, patriotyzm. Kultura myśl polska. Prace wybrane, t. 1, Kraków 2009.

 

Akty prawne, dokumenty, sprawozdania

Ustawa 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz.U. 2017 r., poz. 459.

Raport Oxfam 2017, http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/raport-oxfam-osmiu-mezczyzn-ma-tyle-majatku-co-polowa-ludzkosci,707352.html (data dostępu: 7.10.2017)

 

Źródła internetowe

http://www.atest.com.pl/teksty,aa1512_1, (data dostępu: 27.10.2017).

http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/raport-oxfam-osmiu-mezczyzn-ma-tyle-majatku-co-polowa-ludzkosci,707352.html (data dostępu: 18.10.2017).

http://produktywnie.pl/1958/zasada-8020-pareto-w-zyciu-czyli-jak-znalezc-to-20/ (data dostępu: 27.10.2017).

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.