Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction: Project reality

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. VII-XI 7-11
Data publikacji online: 22 listopada 2018

Dylematy życia w projekcie naukowym. Relacja autoetnograficzna

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 211-231
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.015.9469

We make up the rules as we go along? Projektyzacja, ‘bystre’ miasta i widma emergencji

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 233-256
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.016.9470

Kiedy projekt połyka organizację. Problem projektyzacji w organizacjach pozarządowych w kulturze a zagadnienie wyobraźni organizacyjnej

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 257-272
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.017.9471

Wpływ projektowego finansowania na działalność archiwów społecznych jako możliwy problem badawczy

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 273-286
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.018.9472

Humanistyczny wymiar praktyki zarządzania projektami. Studium przypadku Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 287-305
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.019.9473

„Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek”. O urynkowieniu edukacji, emancypacyjnej wartości sztuki, projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawiają Małgorzata Ćwikła, Anna Góral i Michał Zawadzki

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 307-319
Data publikacji online: 19 listopada 2018

“Brak działania napawa nas niepokojem”. O społeczeństwie projektu, projektyzacji i konsekwencjach rozprzestrzenia się projektów z duńskim filozofem Andersem Fogh Jensenem rozmawiają Małgorzata Ćwikła i Waldemar Rapior

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 321-327
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Recenzja książki Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności performatywnej Anny Lipki, Stanisława Waszczaka, Małgorzaty Król, Agnieszki Giszterowicz, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 329-334
Data publikacji online: 19 listopada 2018