Introduction: Project reality

Małgorzata Ćwikła,

Waldemar Rapior

Abstrakt
References

Chiapello E., Fairclough, N. (2008), Nowa ideologia zarządzania. Podejście transdyscyplinarne krytycznej analizy dyskursu i nowej socjologii kapitalizmu, [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków: Universitas, 373–404.

Davies W. (2017), What Is „Neo” About Neoliberalism?, „The New Republic”, 13 lipca 2017, https://newrepublic.com/article/143849/neo-neoliberalism [odczyt: 10 sierpnia 2018].

Foucault M. (2011), Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, Warszawa: PWN.

Hochschild A.R. (2012), The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, Berkeley: University of California Press.

Jacyno M. (2017), Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Waldemara Rapiora „Życie w projekcie. Projekt jako narzędzie przekształcania świata i rama instytucjonalna rzeczywistości społecznej”.

Jensen A., Thuesen Ch., Geraldi J. (2016), The Projectification of Everything: Projects as a Human Condition, „Project Management Journal”, Vol. 47, No. 3, 21–34.

Lundin R., Arvidsson N., Brady T., Ekstedt E., Midler Ch., Sydow J. (2015), Managing and Working in Project Society, Cambridge: Cambridge University Press.

Metcalf S. (2017), Neoliberalism: The idea that Swallowed the World, „Guardian”, 18 sierpnia 2017, https://www.theguardian.com/news/2017/aug/18/neoliberalism-the-idea-that-changedthe-world [odczyt: 10 sierpnia 2018].

Rapior W. (2017), Życie w projekcie. Projekt jako narzędzie przekształcania świata i rama instytucjonalna rzeczywistości społecznej [praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. R. Drozdowskiego, niepubl.].

Skarga B. (2009), Tercet metafizyczny, Kraków: Znak.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.