“Mam marzenia”. Z kuratorką i opiekunką Generatora Malta Joanną Pańczak rozmawia Waldemar Rapior

Waldemar Rapior

Abstrakt

W tym co robię najbardziej wciąga mnie, spotykanie ze sobą różnych światów i ludzi, którzy kierują się różnymi wartościami. Jak stworzyć sytuację bezpiecznej niezgody? Jak wyjść z bańki, w której każdy z nas mieszka i pobyć z innymi ludźmi? Jak zbudować nowe formy dialogu? – z kuratorką i opiekunką Generatora Malta Joanną Pańczak rozmawia Waldemar Rapior.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.