Zarządzanie w Kulturze,2019, Tom 20, Numer 2, Gry wizerunków w przestrzeni kultury

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Olga Kosińska
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wizerunek: kluczowy kapitał czy gra pozorów

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. VII-XI
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.009.10526

Tożsamość, rola i mit artysty jako uwarunkowania jego wizerunku

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 143–155
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.010.10527

Wizerunek artystów ulicznych w mediach

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 157-179
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.011.10528

Medialne coming-outy artystów – strategie wizerunkowe

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 181-197
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.012.10529

Monumentalne wizerunki. Pomniki jako obrazy przedsiębiorstw

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 199-220
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.013.10530

Rola i znaczenie aktywności online użytkowników mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku instytucji kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 221-239
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.014.10531

Wybrane aspekty kształtowania wizerunku samorządowych instytucji kultury w Gdańsku

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 241-256
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.015.10532

»Co to jest muzeum« – wyobrażenia dzieci w wieku pomiędzy 5. a 7. rokiem życia na temat instytucji muzealnej

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 257-285
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.016.10533

»Teatr jest instytucją feudalną«. Kryzysy wizerunkowe w polskich teatrach instytucjonalnych

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 287-300
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.017.10534